กลุ่มจุลินทรีย์​

เพาเวอร์แบค


- จุลินทรีย์เข้มข้นไม่น้อยกว่า 107 cfu/g

- ขจัดกลิ่นเหม็น ลดการสะสมของเสีย

- ลดแอมโมเนีย ไนไตรท์

- ควบคุมพีเอช และแพลงก์ตอนไม่ให้แกว่ง สีน้ำสวย ไม่ล้มง่าย

เบสท์แบค


- จุลินทรีย์เข้มข้นไม่น้อยกว่า 107 cfu/g

- ขจัดกลิ่นเหม็น ลดการสะสมของเสีย

- ลดแอมโมเนีย ไนไตรท์

- ควบคุมพีเอช และแพลงก์ตอนไม่ให้แกว่ง สีน้ำสวย ไม่ล้มง่าย

อโกรแบค


- จุลินทรีย์เข้มข้นไม่น้อยกว่า 109 cfu/g

- ขจัดกลิ่นเหม็น ลดการสะสมของเสีย

- ลดแอมโมเนีย ไนไตรท์

- ควบคุมพีเอช และแพลงก์ตอนไม่ให้แกว่ง สีน้ำสวย ไม่ล้มง่าย