หน้าหลัก

บริษัท โอเรียนท์ ฟาร์มาเค็ม จำกัด

ORIENT PHARMACHEM CO.,LTD.

ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้คุณภาพมาตรฐาน

ความรู้ วิชาการ การจัดการ กุ้ง ปลา สัตว์น้ำอื่นๆ
จุลินทรีย์ อาหารเสริม วิตามิน ยาฆ่าเชื้อ