บริษัท โอเรียนท์ ฟาร์มาเค็ม จำกัด

ORIENT PHARMACHEM CO.,LTD.

ที่อยู่

139 ซอยรามอินทรา 52/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร : 0-2948-5225-6
โทรสาร : 0-2948-5227
EMAIL : ORIENTPHARMACHEM@GMAIL.COM
เวลาทำการ : 10:00 น. ถึง 17:00 น.

แผนที่

FACEBOOK

โอเรียนท์ ฟาร์มาเค็ม

โอเรียนท์ ฟาร์มาเค็ม

ORIENT PHARMACHEM CO.,LTD.

เวลาทำการ

เวลา 10:00 น. ถึง 17:00 น.

โทรศัพท์​

- โทร : 0-2948-5225-6
- โทรสาร : 0-2948-5227

อีเมล

ORIENTPHARMACHEM@GMAIL.COM


- 139 ซอยรามอินทรา 52/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

- โทร : 0-2948-5225-6

- โทรสาร : 0-2948-5227

- EMAIL : ORIENTPHARMACHEM@gmail.com

- FACEBOOK : โอเรียนท์ ฟาร์มาเค็ม

โอเรียนท์ ฟาร์มาเค็ม

ORIENT PHARMACHEM CO.,LTD.

สมัครงาน