กลุ่มยาฆ่าเชื้อ​

ซีโล่ดีน-350


- ไอโอดีนประสิทธิภาพสูง

- ออกฤทธิ์เร็ว อยู่ในน้ำได้นาน

- ลดปริมาณเชื้อก่อโรค แบคทีเรีย ไวรัส

ไบโอ-ควอท 80


- บีเคซี 80%

- ลดปริมาณเชื้อก่อโรค แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา โปรโตซัว

- ควบคุมปริมาณแพลงก์ตอน

เซฟโซน


- กลูตาราลดีไฮด์+บีเคซี

- เสริมฤทธิ์กัน ออกฤทธิ์เร็ว มีผลโดยตรงต่อเชื้อไวรัส แบคทีเรีย สปอร์ และโปรโตซัว