เป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ ที่เรามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนและอุตสาหกรรมกุ้งไทยผ่านการเป็นผู้จัดจำหน่ายปัจจัยในการผลิตคุณภาพสูง เราดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ความเป็นมืออาชีพ, ความซื่อสัตย์ และ เพื่อชุมชน เราเชื่อในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตอบโจทย์การเลี้ยงกุ้งมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์ในการรับใช้อุตสาหกรรมกุ้งกว่า 35 ปี เพราะเราเชี่ยวชาญเรื่องกุ้ง

ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้คุณภาพมาตรฐาน